REGULAMIN GRAND PRIX DZIECI I MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM

Uchwała nr 07/08.2023 z dnia 28.08.2023

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego zatwierdza tekst jednolity
przepisów „Grand Prix Dzieci i Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
w Sportowym Tańcu Towarzyskim”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN GRAND PRIX DZIECI I MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM: