Zarząd ZZTSport

Zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu ZZTS w kadencji 20??-20??
wybrany został zarząd w składzie:

1. Krzysztof Krzemianowski – prezes
2. Mikołaj Kubiak – v-ce prezes
3. Anna Zjawińska – v-ce prezes
4. Marcel Miczałowski – sekretarz
5. Tomasz Konury – skarbnik
6. Marlena Maciejewska – członek
7. Katarzyna Balon – członek
8. Agata Pilarska – członek
9. Łukasz Olczak – członek