Zarząd ZZTSport

Nazwisko lub nazwa Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
KONURY TOMASZ   PREZES
GRYCMACHER ANTONI KAROL WICEPREZES
KUBIAK MIKOŁAJ   SEKRETARZ
PILARSKA AGATA   SKARBNIK
BALON KATARZYNA   CZŁONEK
JASIŃSKA ANNA   CZŁONEK
JAWORSKI JAROSŁAW   CZŁONEK
MACIEJEWSKA MARLENA   CZŁONEK
RADOMSKA KATARZYNA   CZŁONEK
WOJCIECHOWICZ WIOLETA   CZŁONEK
ZJAWIŃSKA ANNA   CZŁONEK